نمایش قبح جرم به جامعه و ایجاد نفرت عمومی از آن

 

بزهکاری یکی از بزرگترین مشکلات جوامع به شمار رفته و همیشه مورد نفرت و انزجار همگان بوده و هست افراد جامعه از وجود آن همواره اظهار دلهره و نگرانی ‌می‌کنند. با اجرای مجازات است که افراد به زشتی اعمال ارتکابی مجرمان پی برده و از آن متنفر می­گردند. ‌در مورد اجرای مجازات در ملأعام و معرفی مجرم به همگان افراد از جرایم ارتکابی این گونه مجرمین آگاهی یافته و به راحتی قبح جرم به مردم نشان داده می­ شود و همین امر باعث انزجار آن ها از جرایم و مرتکبان آن ها می­گردد.در این خصوص، نباید این موضوع را نادیده انگاشت که خصیصه­ رسواکنندگی مجازات بیانگر قابل سرزنش بودن رفتار مجرمانه از سوی افراد جامعه است چنان که در این باره گفته شده است: ملامت عمومی یکی از عواملی است که سیاست کیفری باید بدان توجه داشته باشد (استفانی،۱۳۷۷: ۶۰۵).

 

البته این امر را باید در نظر داشت که اگر بدون وجود هیچ ضرورتی و یا بدون در نظر گرفتن شرایط گوناگون، اجرای مجازات در ملأعام در سطح جامعه به نحو گسترده ­ای اجرا

 

  1. .‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌ ↑

 

  1. Charles montsquieu ↑

 

  1. .زیرا «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: مجازات با اندک شبهه ای دفع می شود; و در این راستا روایات خاصه ای نیز وجود دارد که بر این مسئله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبه بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ج ۲، ص ۴۲۷٫ ↑

 

  1. بعضی از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/۳۴; نساء/۱۵و۱۶) و در روایات متعددی نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملی، وسایل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ مکرر، بی تا، ج ۱۸، ص ۵۲۸ ↑

 

  1. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

 

  1. .الزّانِیَهُ و الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدِ منهما مِائَهَ جَلدَهِ ولاَتَاخُذکُم بِهِمَا رَأفَهُ فِی دینِ أللٌهِ اِن کُنتم تُومِنُونَ باللهِ وَالیَومِ ألاخِرِ وَ لیَشهَد عَذَابَهُمَا طَائفَهُ مِّنَ المُومِنِینَ:باید شما مؤمنان هریک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند. ↑

 

  1. . بهمبحث اول، فصل دوم صفحه ۴۱همین پایان نامه مراجعه شود. ↑

 

  1. .طبق ماده ۱۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:مناسب است حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده­ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشد در حال اجرای حد حضور یابند. ↑

 

  1. Zeus،خدای خدایگان در معبد یونان باستان که نظم و عدالت را بر روی زمین برقرار می­‌کرده‌است. ↑

 

  1. ۲٫orest ↑

 

  1. .۳Ogist ↑

 

  1. شاه عباس در یک مورد شنید که یکی از قضات اصفهان از دوطرف دعوایی رشوه گرفته شده و ایشان را به مصالحه وادارکرده است. شاه دستور داد قاضی رشوه­خوار را وارون بر خری نشاندند و دم آن را به دستش دادند ودل و روده گوسفندی را که کشته بودند بر سر و دوشش آویختند و او را ‌به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد می­زد: این است جزای قاضی رشوه­خوار(امین، ۱۳۸۲: ۴۱۳). ↑

 

  1. ماده ۶۷ قانون جزای لبنان: کل قرار ینطوی علی عقوبه جنایته یلصق لمده شهر علی باب قاعه محکمه الجنایات و فی اقرب محله من المکان الجنایه و فی المحله التی کان فیها المحکوم علیه اقام او سکن. ↑

 

  1. . آیه ۹ سوره حجرات ↑

 

  1. . آیه ۱۰ سوره حجرات ↑

 

  1. .سوره توبه آیه ۱۲۲ ↑

 

  1. . گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ ۷۹۴۴و سؤال ۹۰۸۸٫ ↑

 

  1. سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی، اجرای حدود در ملأعام، صحنه عبرت یا تفریح و تماشا؟مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ ↑

 

  1. همان ↑

 

  1. .کسی که علیه او حد وجود دارد نمی­تواند مجری حد شود. ↑

 

  1. .اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ↑

 

  1. .اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ↑

 

  1. .اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ­کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­ شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ↑

 

  1. . به عنوان مثال در قانون، مجازاتی تحت عنوان پوشانیدن لباس زنانه، آفتابه به گردن مجرم انداختن و امثالهم نداریم در حالی که در مورخ ۲۵ فروردین ماه سال۱۳۹۲ در شهر مریوان شخصی را با پوشاندن لباس زنانه بر او و در سطح شهر چرخاندن مجازات کردند. ↑

 

  1. . اصل بیست و دوم ↑

 

  1. .اصل سی و نهم ↑

 

  1. .شماره و تاریخ: ۱۳۶۴/۱۱/۱۹-۷/۶۲۴۱ ↑

 

  1. .گزارش خبرگزاری راه سبز، www.rahesabz.net/story/81733

 

  1. .ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: احدی را نمی­ توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت بشری یا موهن باشد. ↑

 

  1. .ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیر انسانی، و تحقیر کننده: دولت­های عضو کمسیون متعدند در قلمرو خود اعمال دیگر از رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده که مشمول تعریف شکنجه موضوع ماده ۱ نیست جلوگیری نمایند و مقررات مربوط به شکنجه را ‌در مورد آن ها اعمال نمایند. ↑

 

  1. .مواد ۱۶ و ۵ کنوانسیون ↑

 

  1. .ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است در حکم قانون است. ↑

 

  1. .گفتار دوم فصل دوم صفحه ۵۰ مراجعه شود. ↑

 

  1. .اصل سی و ششم قانون اساسی ↑

 

  1. .ماده ۴۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ ↑

 

  1. .ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه و با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود. ↑

 

  1. .وبسایت خبری- تحلیلی فرارو، کد خبری ۱۴۷۴۸۱، مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ↑

 

  1. .در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: احدی را نمی­ توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهون باشد. ↑

 

  1. .سوره انعام آیه ۱۶۴ولاتَزِرُ وَازِره وِزرَ اُخری. ↑

 

  1. .سوره بقره آیه ۴۸: وَ اتقوا یوما لاتَجزی نَفس عن نفس شیئاً و لا یُقبَلُ منها شفاعه و لا یُوَخَذُ منها عَدل و لا هم یُنصرون. ↑

 

  1. .سایت سلامت نیوز، کد خبری:۷۴۱۰۷، ۳۰/۲/۱۳۹۲، www.salamatnews.com

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...